روزانه

چند روز پیش دیدم که در وبلاگی با نام ایستاده با مشت یا چیزی شبیه به آن برخی از نوشته‌های این وبلاگ آمده است. عموماً هم نوشته‌هایی که به زنان مربوط می‌شود. به صاحب وبلاگ پیشنهاد کردم منبع را هم ذکر کند محض رضای خدا. اما اعتنایی نکردند و دست آخر در پای یکی از نوشته‌ها آوردند که منبع: یک سایت فیلترشده! گیرم که این سایت در برخی مناطق فیلتر شده باشد، اسم که دارد! آدرس هم که دارد! حضرات وبلاگ‌نویس منابع نوشته‌ها را هم بنویسید. نکنید این کارها را!


برای چندمین بار سعی کردم مقاله‌ی آقای مالجو را در بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در گفتگوی 49 بخوانم. اما آخرش هم درست منظور ایشان را نفهمیدم بین این اصطلاحات «فک‌شدگی» و «حک‌شدگی» دچار شک‌شدگی می‌شدم و رشته‌ی کلام از دستم در می‌رفت. ای کاش ایشان اصطلاحات آشناتر و ساده‌تری به کار می‌برد تا آدم‌های کم‌سوادتر هم دست کم با سه چهار بار خواندن چیزی دست‌گیرشان بشود.


معرفی

با بهره‌گیری از
Movable Type Pro 4.31-en

سخن

درباره‌ی بایگانی September 2008

این صفحه شامل باگانی مطالب برگردان در September 2008. ترتیب مطالب از قدیمی به جدید است.

August 2008 بایگانی ماه قبلی.

October 2008 بایگانی ماه بعدی است.

مطالب دیگری در صفحه‌ی اصلی و تمامی مطالب را در بایگانی ببینید.

Creative Commons License
این وبلاگ تحت لیسانس زیر است Creative Commons License.