روزانه

سرعت اینترنت خیل پایین آمده است همه سایت‌ها فیلتر شده‌اند مگر این که خلافش ثابت شود. پیامک‌ قطع است. همه افسرده و عصبانی هستند. روزنامه‌ها بسته شده حتی نشریات دانشجویی هم منتشر نمی‌شود و در این اوضاع خبرنامه‌هایی را داخل اتاق می‌اندازند. تیترشان را نگاه می‌کنم و می‌فرستم توی سطل آشغال. فکر کنم این حق را دارم که در اتاقم با اراجیف روبرو نشوم. لطفاً از این چیزها توی اتاق من نیندازید.
قرار بود دو تا ترجمه را آماده کنم که هیچ کدام به جایی نرسیده است. خیلی بدقول شدم. دستم به هیچ کاری نمی‌رود.


این روزها بعضی‌ها طوری صحبت می‌کنند که انگار آن‌ها همه چیز را می‌دانستند و ما هم کلاً از مرحله پرت بودیم و بعد هم با افتخار رأی دادن ما را به باد تمسخر می‌گیرند. گرچه فرصت نوشتن و دادن پاسخ منطقی ندارم، اما همین قدر بگویم که من پشیمان نیستم. خیلی هم اتفاقات بعد از انتخابات برای من دور از ذهن نبود اما اگر زمان به عقب بازگردد با قاطعیت بیشتری رآی خواهم داد.


معرفی

با بهره‌گیری از
Movable Type Pro 4.31-en

سخن

درباره‌ی بایگانی June 2009

این صفحه شامل باگانی مطالب برگردان در June 2009. ترتیب مطالب از قدیمی به جدید است.

May 2009 بایگانی ماه قبلی.

July 2009 بایگانی ماه بعدی است.

مطالب دیگری در صفحه‌ی اصلی و تمامی مطالب را در بایگانی ببینید.

Creative Commons License
این وبلاگ تحت لیسانس زیر است Creative Commons License.