روزانه

دوستی گرامی یادداشت اخیر در مورد جنبش سبزها را فرستادند و خواسته‌اند که در این سایت بحث در این مورد را شروع کنیم. به نظر من هم مسأله‌ای مهم است و باید به تحلیل و بررسی آن بپردازیم. اگر دوستان نظری در این مورد دارند خوشحال می‌شوم که در این بحث شرکت کنند.با توجه به شرایط موجود کاملاً قابل درک است که سدوتان نخواهند نام‌شان نوشته شود. من هم سعی می کنم به زودی نظرم را در این مورد بنویسم.


به کارمند خدمات مشترکین موبایل می‌گویم دلیل این که قبض را نپرداختم این است که قبض اشتباه بوده است. مبلغش جندین برابر است و گویا قبض قبلی اضافه شده است. قبول می‌کند که قبض اشتباه است و قبض جدید صادر می‌کند. می‌گویم پس لطفا بدون هزینه موبایل را وصل کنید چون اشتباه از خودتان است، می‌گوید نمی‌شود، برای وصل دوباره باید حتما هزینه پرداخت. قبض را پرداخت می‌کنم می‌گویم بالاغیرتاً کاری بکنید که قبض بعدی اشتباه نشود می‌گوید آن هم امکان ندارد قبض بعدی هم همین طور است!
گفتم به شرکت فخیمه نوکیا بگویید غیر از فناوری فیلترینگ و شنود و ردیابی یک مقدار هم این سیستم صدور قبض را به روز کند. البته نه مثل این فیلترینگ مسخره که فقط بودجه کشور را هدر دادند. یا درست و حسابی فیلتر کنند که پولش حلال بشود یا نکنند، این جوری که فقط هدر دادن پول ملت است.
نشریه «ایران دخت» را خواندم نشریه خوبی است و در این گیر و دار خوب چاپ می شود اما انگار یک مقدار از مرحله پرتند و یک صفحه را اختصاص دادند به تبلیغ گوشی جدید نوکیا. شاید هم ما از مرحله پرتیم. در هر حال مصاحبه با خانم فاطمه صادقی و کلاً صفحه زنانش خیلی خوب بود.


معرفی

با بهره‌گیری از
Movable Type Pro 4.31-en

سخن

ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم

با این همه مستی ز تو هشیارتریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان

انصاف بـده کـدام خونخوارتریم؟


خیام

درباره‌ی بایگانی July 2009

این صفحه شامل باگانی مطالب برگردان در July 2009. ترتیب مطالب از قدیمی به جدید است.

June 2009 بایگانی ماه قبلی.

October 2009 بایگانی ماه بعدی است.

مطالب دیگری در صفحه‌ی اصلی و تمامی مطالب را در بایگانی ببینید.

Creative Commons License
این وبلاگ تحت لیسانس زیر است Creative Commons License.