Results tagged “خاتمی” from روزانه

|

مدتی میمهان دوستان ترکمن دانشگاه بودم که در آن چند روز واقعاً سنگ تمام گذاشتند و ما را شرمنده‌ی خودشان کردند. فعلاً هم میهمان چند تا از دوستان هم‌استانی هستم و شرمنده‌ی ایشان. متأسفانه بلاتکلیفی بد وضعیتی است. امروز قرار بود که جلسه تجدید نظر باشد که نبود. البته جلسه بود و ما هم صحبت کردیم اما جلسه تجدید نظر نبود. امیدوارم هر چه زودتر تکلیف ما روشن شود. هم از شرمندگی دوستان در بیاییم و هم بدانیم چه باید بکنیم.
مشغول صفحه‌آرایی کتاب قدم اول منطق هستم. با نرم‌افزارهای مختلف امتحان کردم و باز سر آخر به این نتیجه رسیدم که همین وورد از همه‌اش بهتر است. البته برای کتاب تصویری خیلی ساده نیست و گرفتاری دارد اما می‌شود تمامش کرد.
چند روز پیش در جلسه ستاد جوانان حامی خاتمی بودیم. در آنجا انتخابات برگزار شد و چهار نفر از دانشجویان فعال دانشگاه علی باقری، کامران جلیل، میلاد همتی‌پور و شهریار حسین‌بر به عضویت شورای مرکزی 11 نفره این ستاد درآمدند و آقایان نوید سیدآقایزدی، محسن اکبریان و حسام‌الدین رضایی اعضای علی‌البدل این ستاد شدند. حدود دو ماه پیش ستاد 88 دانشجویان حامی خاتمی اعلام موجودیت کرد و از ایشان خواست که در انتخابات حضور پیدا کنند. حدود 70 نفر از دانشجویان این دانشگاه در نشست ستاد چوانان حامی خاتمی حضور داشتند.