Results tagged “سینما” from روزانه

|
ترجمه‌ی یک سری از کلمات قصار حضرت وودی آلن را تمام کردم. منبعش سایت imdb است از زندگی‌نامه‌اش گرفتم. به زودی می‌گذارم توی سایت. شاید توی پنجره هم بیاورم. البته زیاد است باید از توش گلچین کنم. کتاب منطق را هم تمام کردم. البته هنوز خیلی کار دارد.