Results tagged “نوروز” from روزانه

|

می خواستم تبریک نوروز را بنویسم اما کمی تردید داشتم. تردیدم در این مورد بود که آیا این کار نوعی فعالیت دانشجویی محسوب نمی شود؟ بالاخره برخی از دانشجویان این پیام را خواهند دید و قاعدتا نتیجه خواهند گرفت که من زنده ام و ممکن است یادشان بیاید که من کارهایی در دانشگاه کرده ام و با وجود این هنوز هم زنده ام و این انگیزه ای بشود که کارهایی بکنند و بعد هم این موضوع باعث شود که نظم دانشگاه به هم بریزد یا این که احساسات کسی جریحه دار شود. خلاصه معنی اش این می شود که من تعهدم را زیر پا گذاشتم. اما از طرف دیگر دانشگاه فعلا تعطیل است و احتمالا تا موقعی که دانشگاه باز شود دانشجویان این پیام را فراموش خواهند کرد. پس دل به دریا می زنم. با اجازه بزرگترها نوروزتان مبارک!
-لطفا از فرستادن ایمیل ها و پیام های گروهی تبریک خودداری کنید هم باعث صرفه جویی می شود و هم این که چون نمی توانم جواب بدهم شرمنده نمی شوم.