Results tagged “همشهری” from روزانه

|

این همشهری جوان چقدر مزخرف و اعصاب‌خوردکن است. به طرز احمقانه‌ای عکس هنرپیشه‌های سینما را انتخاب می‌کنند و سعی می‌کنند با فوتوشاپ به طرز ضایعی حجاب کامل اسلامی برای‌شان درست کنند تا یک تار مو هم بیرون نزد که خدای نکرده اسلام در خطر بیفتد. کسی نیست به این آدم‌های عقب‌مانده بگوید مردم این‌ها را با همان وضعیت در سینما دیده‌اند، اگر قرار بود چیزی به خطر بیفتد حالا دیگر نابود شده است.
اخباری که از دانشگاه س و ب می‌رسد حاکی از آن است که گویا دانشجویی که چند روز پیش در سلف لخت شده بود، دانشجوی تبعیدی بوده است و به این موضوع اعتراض داشته است. البته هیچ بعید نیست که دکتر اکبری به زودی با وی مصاحبه ویدئویی بکند و او هم اعتراف کند که مثلاً حواسش پرت شده است و ناگهان فکر کرده است که در حمام است یا این که شدیداً احساس گرما کرده است و نتوانسته است تحمل کند؛ خلاصه هیچ‌گونه اعتراضی به هیچ چیز ندارد و از مسئولان دانشگاه و وزارت‌خانه هم حسابی ممنون است.