Results tagged “کارشناسی ارشد” from روزانه

|

سایت سازمان سنجش کارنامه انتخاب رشته داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد را در دسترس قرار داده است. نکات قابل توجهی در این کارنامه‌ها دیده می‌شود. عدد 5 در کارنامه یعنی این که شما «بنا به نظر دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو » مجاز به انتخاب رشته‌های «دانشگاه تربیت مدرس» نیستید. یعنی این دانشگاه شرایط خاصی دارد که با دیگر دانشگاه‌ها تفاوت دارد. در بعضی از دانشگاه‌ها آخرین رتبه قبولی از ظرفیت اعلام‌شده کم‌تر است. ظرفیت زبان‌شناسی همدان 9 نفر در دفترچه قید شده است. آخرین رتبه‌ی قبولی آن 7 است. در کرمان‌شاه ظرفیت اعلام شده 6 نفر و آخرین رتبه هم 6 است. با توجه به این که کسانی بوده‌اند که در این دانشگاه‌ها قبول شده‌اند و به آن دانشگاه نرفته‌اند (دست کم یک نفر) پس قاعدتاً ظرفیت اعلام شده پس از درج در دفترچه کاهش پیدا کرده است. در ضمن رتبه‌های اعلام شده در شیوه‌ی جدید آموزشی «آموزش‌محور» نشان می‌دهد که داوطلبان علاقه‌ای به این نوع رشته‌ها نداشته‌اند.
آدم باید خیلی خوش‌شانس باشد که یک ساعت از خواب دیر بیدار شود بعد همه ساعت‌شان را یک ساعت بکشند عقب!