Results tagged “فیس‌بوک” from روزانه

|

توضیحات در مورد داستان ریپ ون وینکل را در پی نوشت آن در انتهاب متن گذاشتم. چون مطالب اینجا جدا از مطالب اصلی است اگر اینجا می نوشتم از داستان جدا می شد.
صحبت های آقای موسوی جالب بود. کم کم دارم امیدوار می ‌شوم البته در این دوره هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت سیاسی ندارم، فقط اخبار را دنبال می کنم. صحبت‌هایش تا حد زیادی شبیه خاتمی بود.
ظاهر سایت فیسبوک خیلی بهتر شده است اما عده‌ی زیادی معترض هستند و گروهی درست کردند که به حال قبل برگردد. اما به نظر من صفحه‌ی خانگیش که خیلی بهتر شده است. فعالیت‌ها در فیسبوک زیاد شده است، دیگر فکر کنم وقتش شده است که فیلترش کنند تا همه تو خماری بمانند. مثل اتفاقی که برای اورکات افتاد.